استخدام نیروی انسانی

استخدام نیروی انسانی

شرکت تولیدی نئوپان کارون بمنظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان افراد واجد شرایط جهت عنوان های شغلی طبق جدول ذیل پس از آزمون و مصاحبه نیرو استخدام…

به خواندن ادامه دهید