مزایدات

image

مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و همچنین اقلام مستعمل و ضایعاتی

تاریخ انتشار:1399/12/02
شرکت تولید نئوپان کارون در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز و همچنین اقلام مستعمل و ضایعاتی خود را در 33 گروه به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش ...