بازدید ریاست محترم بنیاد از پروژه خط تولید نئوپان

بازدید ریاست محترم بنیاد از پروژه خط تولید نئوپان

در روز چهارشنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ جناب آقای مهندس سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان ،جناب آقای مهندس عسکری معاونت محترم صنایع ، معاونین و مشاورین محترم بنیاد و جناب آقای دکتر چگینی مدیرعامل محترم هلدینگ گسترش پایا صنعت سینا، آقای مهندس جدیدساز ،مهندس کاظمی و کارشناسان محترم هلدینگ از خط در حال تولید آزمایشی شرکت نئوپان کارون بازدید نمودند.

 

 1002

1006

10001

1003

1009

1011