کارخانه :
شوشتر ، منطقه دیمچه، جنب شرکت کشت و صنعت کارون
تلفن تماس :۰۶۱۳۶۲۲۶۹۰۳
فکس:۰۶۱۳۶۲۲۷۹۱۳
دفتر مرکزی :
تهران ،خیابان مفتح شمالی ، بعد از کوچه شایگان ، نرسیده به میدان هفت تیر ، پلاک ۲۳۴ ، طبقه اول
تلفن تماس :۰۲۱۸۸۳۱۹۲۰۱
فکس :۰۲۱۸۸۳۲۰۴۹۵

ایمیل : info@neopankaroon.ir

لطفا ، پیشنهاد و انتقاد خود را  به این آدرس ارسال نمائید:info@neopankaroon.ir