مقدمه نیشکر یکی از گیاهان تیره گندم است. نیشکر از گیاهان مهم قندی است که کشت و کار آن سابقه طولانی دارد. ساقه نیشکر دارای ۱۴ تا ۱۷ درصد ساکارز…

استفاده گسترده از پسماندهای حاصل از فرآوری محصولات قندی به خصوص نیشکر به عنوان محصولات جانبی از جنبه های مثبت و قابل توجه این صنعت می باشد. با اینحال خطرات…

۱- استفاده از باگاس در تولید سوخت  در بیشتر کارخانه های قند نیشکری در سطح جهان، کوره های بخار را که به عنوان منبع اصلی تولید نیروی محرکه برای توربین…

نئوپان محصولی است مهندسی شده و کامپوزیتی. محصول تولیدی، نئوپان خام و سنباده خورده می‏باشد که مقداری از کل تولید نیز در حال روکش است. تولید نئوپان با ابعاد ۵۲۰۰×۲۱۰۰…